Mobiilse sauna rent
* Leiliruumi mahub korraga kuni 4 inimest
* Avaras eesruumis saab leilivõtmise vahel puhata
* Ehitatud haagisele, mistõttu saab seda transportida sõiduauto järel kuhu iganes
* Meeleolu loomiseks on saunas raadio
* Saun saab soojaks tunniga

Mobiilse sauna soetamist on toetatud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist läbi Leader programmi: